ESTJ – supervizor, úkolář, dohližitel

13 %

V celé populaci má
typ ENTJ 13% lidí.

Extroversion – dominantní, vstřícný, orientovaný na okolí
Sensing – praktický, zručný, tradiční, detailní
Thinking – logický, věcný, pragmatický, racionální
Judging – preferuje strukturu a pořádek, rozhodný, vytrvalý

 

 Jak se nejsnáze seznámit?   Otestovat znovu

 

Kde najdete ideální partnery

Nyní máte stanoven typ osobnosti a vaše optimální partnery najdete ve skupině C lidí rozumných, kde jsou 4 typy dohromady. Při osobním setkání poznáte během několika minut, kdo vám víc sedí. Další vhodné typy najdete v sousední skupině (info pro pokročilé). Takže už zbývá, abyste si lidi, se kterými jste v kontaktu, pozvali na otestování.

Na kterou stránku je pozvat? Když přijdou návštěvníci na seznamku nebo na test, a nemají právě chuť jit do seznamky nebo vyplnit test, 95% odejde a v životě o nich neuslyšíte. A jen 5% bude mít možnost se s vámi seznámit. Máme tu vytvořené i takzvané přistávací stránky, kde je úspěšnost 30%, tedy 6x větší, že si nechají vysvělit přínos, a tak je budete moci poznat.

 

Popis osobnosti ESTJ

Popisů na různých stránkách je mnoho, každý se trochu liší. A proto i já vám ukážu jiné podání. Vše, co o každém typu víme, se dá vyvodit z pouhých čtyř vlastností.

 • Popis extrovertní stránky osobnosti
  ESTJ bývají společenští, nevyhýbají se večírkům, oslavám a jiným událostem, kde v lehkém tónu konverzují a překypují vtipem. Nijak se netají svými názory, i když je o to nikdo nežádá.
  Pro zajímavost, u tohoto typu bývají největší rozdíly mezi muži a ženami. Muži tohoto typu jsou ze všech nejvíce “chlapáci”, jejich názory a humor bývají vyhraněny a dokonce mohou mít nádech věci kategorizovat.

 • Popis smyslového směřování osobnosti
  praktičtí, realističtí, orientovaní výhradně na “fakta”, na dotahování úkolů
  všímaví k detailům a naopak méně schopní pochopit souvislosti
  Řídí se pravidlem “dvakrát měř a jednou řež”. Mají rádi činnosti, v nichž mohou ihned vidět hmatatelné výsledky. Nebaví je přeměňovat abstraktní teorie v v praktické činy.

  Vědí sestavovat procesy a procedury, dávat dohromady detailní instrukce a návody. S trochou nadsázky se dá říci, že mají nejraději “kuchařky”, které si ale často chtějí přizpůsobit po svém. Dělá jim dobře, když se věci dělají tak, jak se mají – prostě správně. Nemají příliš trpělivost a porozumění pro ty, kteří nevěnují dostatečnou pozornost a péči těm detailům činností, které podle nich zcela jasně vyplývají ze zkušeností a znalostí těch, kteří podobné činnosti vykonávali před nimi.

  Většinou příliš nedůvěřují své intuici a signálům svých citů. Bývají hrdi na to, že se nedají “opít rohlíkem” a že nenaletí na kdejakou reklamu.

 • Popis aspektů osobnosti spojených s logickým myšlením
  talentovaní na mechaniku (matematiku, fyziku)
  hledají logická odůvodnění pro to, co se stalo špatně; když vyšetřují, hledají logické “mezery”
  mají vůdčí kvality a schopnosti; vystupují sebevědomě až agresivně

  ESTJ mají ostrou vizi, jak by věci “měli být” (pevně věří v určité principy, což navenek působí jako “já mám vždy pravdu”)
  kritičtí, neslevují ze svých standardů; rigidní, neústupní,

  upřímní, čestní, silně zásadoví
  Jsou asertivní, praktičtí, rozhodní a s pevnými postoji, zkrátka lidé, kteří v naší kultuře ztělesňují ochránce a živitele. Měli by ale vědět, že tak, jak málo se většinou mýlí ve věcných soudech, mohou být úplně vedle v názorech na lidi.

 • Popis uvážlivého zaměření osobnosti
  ESTJ rádi organizují, plánují a uvádí věci do pohybu
  pro svou extrémní zodpovědnost, spolehlivost a loajalitu jsou dobrými správci a úředníky (zvláště pokud v berou potaz pocity druhých, na což často zapomínají)

  ochránci pořádku, tradičních jistot (nejčastěji policisté, vojáci, záchranáři, právníci, auditoři)
  jsou otevřeně-direktivní v projevu svých názorů a toho, co očekávají

  Než se rozhodnou v něčem angažovat, udělají si nejprve velmi podrobný průzkum.
  Myšlení ESTJ je hierarchické. Dokážou si vytyčit pevné priority a řídí se jimi. Řeší jednu věc po druhé podle důležitosti. Ctí hierarchii i v tom, že jsou loajální vůči institucím, ke kterým patří.
  Jsou spolehlivými a obětavými partnery, zaměstnanci či dobrovolníky. Je jim jasný systém nadřízenosti a podřízenosti a nedělá jim problém v něm fungovat – ani jako nadřízený či podřízený.

  Protože uvažují v pojmech struktur, jsou schopni odsunout stranou své okamžité zájmy ve prospěch vyšších cílů nebo obecných zásad. Dokážou se tvrdě rozhodovat a tato rozhodnutí i plnit, i kdyby to mělo znamenat osobní oběti od jich samých nebo od jiných lidí. ESTJ by nikdy od jiných nežádali to, co by nežádali od sebe. Nevýhodou této přednosti může být někdy sklon přikládat větší prioritu a význam institucionálním závazkem před soukromím, což se vítá v práci, ale často se to nesetkává s přílišným pochopením doma.

  Dokážou být houževnatí, trpěliví a pracovat s nesmírnou zarputilosti. Budou mít sklon rozdělit každý projekt do přehledných částí a úseků, které budou krok za krokem postupně zvládat. Tato jejich metoda vysvětluje, proč nenávidí vyrušení a překvapení.

  Vytržení je vyvádějí z tempa a rytmu, ruší jejich hybnost a orientaci. Pokud je jejich pozornost na chvíli odvedena jinde, není pro ně snadné a samozřejmé opět začít tam, kde přestali. Většinou se musí vrátit někde na začátek a znovu projít všechny kroky, které již absolvovali, mít náležitý “rozjezd”, aby mohli pokračovat za ten bod, při kterém byly vyrušení.

  ESTJ se projevují již od dětství. Na jedné straně budou protestovat, hádat se, že oni tu pečeni nesní nebo že ještě nepůjdou do postele, ale z dlouhodobého hlediska si váží toho (a jen toho), kdo je k tomu svou nezpochybnitelnou autoritou donutí. Naopak, ztrácí respekt ten, kdo ustupuje a projeví se jako “měkkýš”. Někdy to rodiče či zaměstnavatele přivádí do zoufalství, ale ESTJ si jen ověřují, zda se na lidi, včetně šéfů, mohou skutečně spolehnout a zda jsou to lidé na svých místech.


Čím se vyznačuje výhradně typ ESTJ

ESTJ se považují za prototyp “vzorného občana”, “pilíře státu”
ve stresu se cítí izolovaní, nepochopení, podceňovaní; neumějí to však vyjádřit (hroutí se do emocí uvnitř, ale neví, jak jim dát přirozený průchod – až to dojde tak daleko jako ve filmu Volný pád, kdy vzornému občanovi přetečou jednoho dne nervy)

Jsou vynikajícími organizátory a rodilými manažery spíše ve smyslu administrátorů či předáků, kteří nevyjednávají než přirozených vůdců a věrozvěstů.

Jakkoli jejich ženské vydání nemívá se svou ženskostí problém, mohou být někdy ve svém vnitřním rozporu mezi asertivní rolí rozhodné ženy a jemné až přizpůsobivé manželky či matky. Ženy tohoto typu se častěji než jiné typy mohou věnovat některým tradičně mužským aktivitám. Mohou jako rovnocenné soupeřky hrát s pány tenis, mastit karty, někdy s nimi zajít na pivo a hned neomdlévají, když zaslechnou trošku drsnější slovník.

 
Nejste z toho chytří? Podobné šťavnatě vylíčené popisy najdete na desítkách stránek. Píšou je totiž psychologové, přesvědčení, že čím delší, tím lepší. Jestli vás to zajímá, máme vypracovanou velmi krátkou a jednoduchou pomůcku, jak člověka poznat během pár vteřin. A zároveň i jeho touhy, potřeby.

 Zjistit více

 

Co v případě, že váš typ je stanoven chybně?


Test je založen na vašich odpovědích. Přesnější může být, jen když budete chtít vy. Dominantní vlastnost zůstává u člověka stejná celý život. Druhotnou, terciální a kvartérní vlastnost rozvíjíte v průběhu života. Vy můžete být dokonalejší než někdo s nerozvinutými schopnostmi, přesto typ vaší osobnosti se nezmění. A proto odpovídejte v testu ne, jací chcete být, ale podle toho, jací jste byli (v mládí) po pubertě.

Pokud byste zároveň byli chybně zařazení i do jiné skupiny, to při vstupu na setkání poznáte během minuty. Lze to zjistit snadno i podle kontrolních známek ve vyhodnocení testu. Proto si schovejte URL adresu s výsledkem testu. Nebo se můžete podívat zda vám víc nesedí sousední typy:

ISTJ       M B T I

 

Jak se nejlépe seznámit?

Hledáte nějakou jednodušší zkratku? Vy můžete
1) navštívit večírek vaší skupiny a tam poznat optimální typy pro vás.
2) vyhledat lidi na seznamce, mají v profilu uvedenou svou skupinu.
3) anebo použít naši pomůcku a naučit se rozeznávat vhodné typy už z dálky, z facebooku, z jiné seznamky, ze skype a podobně. Jak?

 Zjistit více    Sdílet stránku  

 

Jak se seznamujete

Typ ESTJ nepřešlapuje na místě a v seznamování postupuje rychle. Někdy může mít problém, že moc tlačí na pilu.

Co by mohl dělat lépe, aby mu seznamování šlo hladčejí bez zádrhelů?

 Zjistit více

 

Přednosti a slabé stránky

Je velmi užitečné dělat to, co vám jde a dobře vydělávat, než se pachtit a pokoušet zdokonalit v něčem, co vám nejde.

Znát své slabé stránky je dobré pro zvýšení sebevědomí, abyste se v něčem neztrapnili. Vyplatí se slabé stránky zdokonalovat, abyste byli všestrannější a nepostradatelní, ale nezakládat na nich svou kariéru.

 Zjistit více

 

Jak poznáte typ osobnosti od pohledu podle gest?

Poznat lze každou z vlastností. Např. introverti mají hlubší oči a zaujímají gesta, kterými se chrání před světem. Smysloví lidé mají rozložitější postavu než intuitivní, kteří jsou vysocí a štíhlí, častěji tmavovlasí a nosící brýle.

Získejte přehlednou tabulku s názornými ilustracemi!

 Zjistit více

 

X

Vyplňte prosím svůj email,

[wysija_form id=”4″]

kam vám pošleme žádané zajímavosti o vašem typu včetně postupu, co vás dovede k vysněné známosti.

 

 

 

 

17.9.2015 – 17.9.2015

Concerns or questions?

See our support area where you can find questions asked by our clients and answered by the SeventhQueen team. Lorem ipsum lorem ipsum

SEE SUPPORT AREA
NEWSLETTER SIGNUP

By subscribing to our mailing list you will always be update with the latest news from us.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

Zobrazit buttony
Schovat buttony