INTJ – strůjce, analytik, vyšší management

1 %

V celé populaci má
typ INTJ % lidí.

Introversion – nabíjí jej čas strávený v klidu sám
iNtuition – inovativní, vizionáři, hledí dopředu, odvážní,
Thinking – logický, věcný, pragmatický, racionální
Judging – preferují pořádek a plán, rozhodní, vytrvalí

«- 5 známých osobností

 
 Jak se nejlépe seznámit?   Otestovat znovu

 

 

Kde najdete ideální partnery

Nyní máte stanoven typ osobnosti a vaše optimální partnery najdete ve skupině B lidí kulturních, kde jsou 4 typy dohromady. Při osobním setkání poznáte během několika minut, kdo vám víc sedí. Další vhodné typy najdete v sousední skupině (info pro pokročilé). Takže už zbývá, abyste si lidi, se kterými jste v kontaktu, pozvali na otestování.

Na kterou stránku je pozvat? Když přijdou návštěvníci na seznamku nebo na test, a nemají právě chuť jít do seznamky nebo něco vyplňovat, 95% z nich odejde a v životě o nich neuslyšíte. A jen 5% bude mít možnost se s vámi seznámit. Máme tu vytvořené i takzvané přistávací stránky, kde je úspěšnost 30%, tedy 6x větší, že si nechají vysvětlit přínos, a tak budete mít větší šanci je poznat.

 

Popis osobnosti

Popisů na různých stránkách je mnoho, každý se trochu liší. A proto i já vám ukážu jiné podání. Vše, co o každém typu víme, se dá vyvodit z pouhých čtyř vlastností.

 • Popis introvertní stránky osobnosti
  Nejraději se tiše a v ústraní věnují bádáním ve svých teoriích a principech
  působí navenek (kromě občasné iritability) rezervovaně a chladně
  I když dominantní preferencí Strůjců (dále jen INTJ) je silně vyvinutá intuice, nebývá jejich introvertní orientace na první pohled vždy zřejmá a mnoho lidí je pokládá za extroverty.

  Když si někoho oblíbí, dokážou být oddaní a pozorní. Když na někoho mají slabost, mohou být velmi tolerantní, nešetří podporou a ponechávají velkou volnost při rozhodování. Pro své úspěchy potřebují druhé, je pro ně ale nutná značná dávka autonomie a soukromí a možnost být sami se sebou, bez dalších lidí. Nezájem okolí nebo dokonce kritika jej příliš nevyvádí z rovnováhy, protože většinou dělají věci, o kterých jsou vnitřně přesvědčeni, že jsou správné, pokud ne jediné možné.

  Dokážou být chladní, rezervovaní, nepřístupní. Bývá to však jejich obranná reakce, protože ve skutečnosti bývají až hypersenzitivní vůči odmítání ze strany těch, kterých si váží a na kterých jim záleží. Chrání se chladnou skořápkou.

 • Popis intuitivního směřování osobnosti
  ptají se: “funguje to?”, tvůrci systémů, kteří vzácně spojují představivost a spolehlivost
  ke své kreativitě potřebují autonomní prostor, pak fungují “naplno”
  silní individualisté, mentálně pohotoví,
  Hledí do budoucnosti, pro někoho až příliš vzdálené a nemilují pohledy zpět.

  INTJ mohou například při jednání vynechat obvyklé úvodní zdvořilosti a konverzační fráze výrokem, že není čas na ” tlachání” a tak nechtěně vyslat signál, že je třeba spěchat. Sice to tak vlastně ani nemysleli, ale pak se diví, z čeho pochází ta atmosféra napětí či tlaku. Obvykle si ale vedou lépe v pracovních situacích než při oddechových aktivitách.
  Spoléhání se na intuici způsobuje, že si své přátele, spolupracovníky, životní partnery a podřízené vybírají občas velmi překvapivě a někdy i navzdory do očí bijícím důkazům, že tato volba není nejlepší.

 • Popis přemýšlivých aspektů osobnosti
  perfekcionisté, jejichž achillovou patou jsou intimní vztahy (možná proto, že INTJ neuznávají společenské rituály – jako je “seznamování”)
  analytičtí,
  pragmatičtí, logicky uvažující,
  velmi nízký stupeň tolerance vede ke vznícení nesmniřitelnosti (snadno je něco irituje)
  INTJ uvažují a myslí ve formách čisté racionality. Lidé a věci mají podle nich sloužit nějakému pozitivnímu účelu a cíli.
  Protože sami nejlépe vědí, jak má všechno být, mají ve svých úsudcích sklon ignorovat pocity a názory jiných – těch, kteří by je mohli podpořit i těch, kteří jsou vůči nim kritičtí.

  Vynikají precizností ve vyjadřování a myšlení. Jejich schopnost vysledovat i menší nesoulad nebo nelogičnost v jakýchkoli závěrech či výrocích bez ohledu na to, jak vzdáleni jsou v čase nebo v prostoru, může někdy vyvolávat dojem, že jsou intelektuální snobové. INTJ neustále hledají to, co je nejdůležitější.

  Zatímco ENTP vidí ideje jako pěšáky na šachovnici reality, INTJ na to dívá přesně opačně: realita je pro něj pěšákem v šachové partii idejí. Žádná není dost výstřední na to, aby si nezasloužila jejich pozornost. INTJ jsou otevření nápadům a konceptům a často je s nemalou dávkou intelektuální agresivity vyhledávají.

  Pro lidi, kteří budou pracovat s INTJ, bývá užitečná taktika, jak předcházet konfliktům a nedorozuměním, přimět je k tomu, aby pravidelně a opakovaně procházeli společné záměry a cíle. Jejich spolupracovníci či partneři mají někdy pocit, že INTJ do nich vidí a že je často “nachytávají na hruškách”. Tento pocit přehlednosti, téměř nahoty, způsobuje, že si ve vztazích vůči INTJ podvědomě vytvářejí odstup. To ještě podporuje dojem, že se INTJ zdají studení, neemocionální a neschopni vášně. Pro svůj sklon vyžadovat od jiných soustavnou práci jako odvádějí oni sami, působí jako ti, kteří jsou až neúměrně nároční a lze je jen těžko uspokojit. V zaměstnání si mohou přisvojit cíle organizace natolik, že je naplňují s téměř svatým odhodláním.

 • Popis uvážlivého zaměření osobnosti
  Pokud dodržují nějaká pravidla a postupy, nedělají tak zpravidla proto, že jim a priori věří nebo jim přikládají hlubší smysl či význam, ale proto, že je považují za užitečné.
  INTJ mají neobyčejný smysl pro dotahování věcí a jsou schopni předvídat i dlouhodobé důsledky nynějších činů. Když jsou přesvědčeni, že jsou správné a přínosné, dokážou je uvádět do života, pokud je to třeba i s nelítostnou bezohledností, bez zřetele na oběti, čas nebo energii.

  INTJ mohou být jednou za čas nesmírně úzce zaměřeni na jeden jediný cíl a prostě nevidět ani neslyšet nic a nikoho jiného. To může být jejich předností i slabinou.
  Nejraději by viděli, jak se jejich myšlenkové konstrukce a systémy zhmotňují a přeměňují do něčeho skutečného. Tam, kde se INTP spokojí s vytvořením systému, INTJ budou shánět granty, zakládat firmy, organizovat politické strany, spolky či hnutí pro to, aby svým nápadům pomohli na svět. Vynikají v zevšeobecňování, klasifikování, shrnování, nacházení vhodných příkladů. Protože jejich argumenty vycházejí z nitra, mohou své zdůvodnění znepřehledňovat a mlžit například tím, že operují nepřesně definovanými pojmy či spoléháním se na blíže neurčené zásady, učení či autority.


Čím se vyznačuje výhradně typ INTJ

Nejvíce nezávislí ze všech 16ti typů. Ze všech typů mají INTJ asi největší dávku sebedůvěry. Svému okolí se tento vzácný typ, jeví jako nejvíce individualistický a nezávislý. INTJ, tvoří 33% všech generálních ředitelů. Jsou také nejteoretičtější typ ze všech, baví je přemýšlet nad různými filosofickými úvahami.

INTJ patří mezi nejnezávislejší typy, proto někdy budí dojem nadutosti a arogance. Při práci a hře se mohou zdát nad věcí, nezřídka jsou hádaví. Bývají překvapeni, když jim lidé tyto vlastnosti vyčítají a pokládají je za nepřátelské. Paradoxně, právě takto vyjadřují náklonnost a zájem.

 
Nejste z toho chytří? Podobné šťavnatě vylíčené popisy najdete na desítkách stránek. Píšou je totiž psychologové, přesvědčení, že čím delší, tím lepší. Jestli vás to zajímá, máme vypracovanou velmi krátkou a jednoduchou pomůcku, jak člověka poznat během pár vteřin. A zároveň i jeho touhy, potřeby.

 Zjistit více

 

Co v případě, že váš typ je stanoven chybně?


Test je založen na vašich odpovědích. Přesnější může být, jen když budete chtít vy. Dominantní vlastnost zůstává u člověka stejná celý život. Druhotnou, terciální a kvartérní vlastnost rozvíjíte v průběhu života. Vy můžete být dokonalejší než někdo s nerozvinutými schopnostmi, a tím pádem i žádanější, přesto se nezmění okruh lidí, ke kterým jste kompatibilní. A proto odpovídejte v testu ne, jací chcete být, ale podle toho, jací jste byli (v mládí) po pubertě.

Pokud byste zároveň byli chybně zařazení i do jiné skupiny, to při vstupu na setkání poznáte během minuty. Lze to zjistit snadno i podle kontrolních známek ve vyhodnocení testu. Proto si schovejte URL adresu s výsledkem testu. Nebo se můžete podívat zda vám víc nesedí sousední typy:

 

Jak se nejlépe seznámit?

Hledáte nějakou jednodušší zkratku? Vy můžete
1) navštívit večírek vaší skupiny a tam poznat optimální typy pro vás.
2) vyhledat lidi na seznamce, mají v profilu uvedenou svou skupinu.
3) anebo použít naši pomůcku a naučit se rozeznávat vhodné typy už z dálky, z facebooku, z jiné seznamky, ze skype a podobně. Jak?

 Zjistit více    Sdílet stránku  

 

Jak se seznamujete

Typ INTJ je pro seznamování stvořen dobře, jen by měl potlačit nutkání k tajnůstkářství a při seznamování říct o sobě aspoň veřejně známé infornace.

Co by INTJ mohl dělat lépe, aby mu seznamování šlo hladčeji bez zádrhelů?

 Zjistit více

 

Přednosti a slabé stránky INTJ

Je velmi užitečné dělat to, co vám jde a dobře vydělávat, než se pachtit a pokoušet zdokonalit v něčem, co vám nejde.

Znát své slabé stránky je dobré pro zvýšení sebevědomí, abyste se v něčem neztrapnili. Vyplatí se slabé stránky zdokonalovat, abyste byli všestrannější a nepostradatelní, ale nezakládat na nich svou kariéru.

 Zjistit více

 

Jak poznáte typ osobnosti od pohledu podle gest?

Poznat lze každou z vlastností. Např. introverti mají hlubší oči a zaujímají gesta, kterými se chrání před světem. Smysloví lidé mají rozložitější postavu než intuitivní, kteří jsou vysocí a štíhlí, častěji tmavovlasí a nosící brýle.

Získejte přehlednou tabulku s názornými ilustracemi!

 Zjistit více

 

X

Vyplňte prosím svůj email,

[wysija_form id=”4″]

kam vám pošleme podrobnější zajímavosti o vašem typu.

Dozvíte se jednoduchý postup, jak si otestovat zájemce o seznámení, abyste potkávali jen ty, co se s nimi shodnete.

 

 

15.9.2015 – 16.9.2015

Concerns or questions?

See our support area where you can find questions asked by our clients and answered by the SeventhQueen team. Lorem ipsum lorem ipsum

SEE SUPPORT AREA
NEWSLETTER SIGNUP

By subscribing to our mailing list you will always be update with the latest news from us.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

Zobrazit buttony
Schovat buttony