INTP – výzkumník, architekt, experimentátor

1 %

V celé populaci má
typ INTP 1% lidí.

Introversion – nabíjí jej čas strávený v klidu sám
iNtuition – inovativní, vizionáři, hledí dopředu, odvážní,
kreativní
Thinking – logický, věcný, pragmatický, racionální
Perceiving – svobodomyslný, spontánní, flexibilní, nestálý

 

 Jak se nejlépe seznámit?   Otestovat znovu


 

 

Kde najdete ideální partnery

Nyní máte stanoven typ osobnosti a vaše optimální partnery najdete ve skupině C lidí rozumných, kde jsou 4 typy dohromady. Při osobním setkání poznáte během několika minut, kdo vám víc sedí. Další vhodné typy najdete v sousední skupině (info pro pokročilé). Takže už zbývá, abyste si lidi, se kterými jste v kontaktu, pozvali na otestování.

Na kterou stránku je pozvat? Když přijdou návštěvníci na seznamku nebo na test, a nemají právě chuť jít do seznamky nebo něco vyplňovat, 95% z nich odejde a v životě o nich neuslyšíte. A jen 5% bude mít možnost se s vámi seznámit. Máme tu vytvořené i takzvané přistávací stránky, kde je úspěšnost 30%, tedy 6x větší, že si nechají vysvětlit přínos, a tak budete mít větší šanci je poznat.

 

Popis osobnosti INTP

Popisů na různých stránkách je mnoho, každý se trochu liší. A proto i já vám ukážu jiné podání. Vše, co o každém typu víme, se dá vyvodit z pouhých čtyř vlastností.

 • Popis introvertní stránky osobnosti
  tiší, rezervovaní, přemýšliví, hledající řešení problémů “světa” v ústraní
  nejčastěji INTP fungují jako vědci, výzkumníci, architekti, právníci
  INTP jsou někdy vnímáni jako lidé, kterým je těžko rozumět, a které je nesnadné pochopit. INTP bývají architekty nových myšlenek a systémů.
  INTP jako introverti nejsou velmi populární, ale ani se o to nesnaží. Raději pracují osamotě, tiše, bez přerušování a vytahování kýmkoli a z jakéhokoliv důvodu.
  Daří se jim dobře tam, kde je ochota snášet jejich introvertní povahu a kde nevládne duch a kultura puntičkářských lidí. Lepší jsou jejich zvláštnosti snášeny muži než ženami. Muži tohoto typu oproti ženám trpí menší společenskou citlivostí a dopouštějí se “trapasů”, které jim vůbec nedojdou. Mají sklon stranit se společenských událostí, a když se tam už objeví, tak se celou dobu baví jen s málo lidmi odpovídající intelektuální úrovně.

 • Popis intuitivního směřování osobnosti
  usilují o nezávislost; druzí se je marně pokoušejí změnit
  nenávidí byrokracii a rigiditu; pohrdají politikou a “tituly”
  Povaha jejich výtvorů je vysloveně abstraktní, proto jim často není připsáno prvenství pro jejich výtvory. Ocenění jejich práce často přichází až posmrtně.
  nedůvěřují autoritám, protože překáží novým ideám a hledání pravdy
  nemají trpělivost se společenskými zvyklostmi, které jsou nelogické a na překážku

  Schopnost přijít s nápadem a umět ho promyslet do všech důsledků je v jejich očích znakem skutečné vyspělosti ducha. Mnoho elegantních matematických teorií a fyzikálních zákonů od teorie relativity až po různé teorie osobností, od evoluce až po termodynamiku se vylíhlo v hlavách nějakého INTP, i když je do známé a přístupné podoby širší veřejnosti mohl zpracovat někdo jiný.

 • Popis aspektů osobnosti týkajících se logického myšlení
  Protože milují elegantní teorie, mohou sklouznout do redukcionismu. Když už si jednou osvojí a přijmou za svůj nějaký poznatek, už jej nikdy nezapomenou. Bývají posedlí analýzou. Na rozdíl od ISTP jsou vysokého intelektuálního nasazení schopni bez ohledu na to, zda jim nebo komukoli analýza přinese bezprostřední užitek.

  Pokud jsou ITP vyvedeni z rovnováhy, mohou se uchýlit do obrany, být tragičtí, bojácní, přecitlivělí a hysteričtí, neochotní, tvrdohlaví a nedůtkliví. Mohou se vyhýbat lidem a celému světu a úplně se stáhnout do sebe. Spíše než realita se v nich mohou zrcadlit jejich pocity a představy. Jsou pak v nebezpečí, že pokud fakta, data a skutečnost neodpovídají jejich teoriím a názorům, ignorují je.

  Jejich neosobní orientace se může projevit v mnoha podobách, od plachosti až po asociální postoje či jednání. V prvním případě můžeme mít dočinění s naivními či společensky tak trochu neohrabanými, do sebe zahleděnými lidmi. V druhém případě může jít o nekomunikativní izolované podivíny, lhostejně povýšené nad dennodenní starosti, které je ale snadné zneužít pro nejrůznější ideologie.
  V oblasti mezilidských vztahů mohou být černobílí, klasický projev primitivního cítění. Nemusí se dovtípit co mohou druzí cítit a obvykle se jim to musí říct “po lopatě”. Proto se jim může stát, že se vůči potřebám a přáním druhých projeví netaktně a necitlivě.

 • Popis vnímavého zaměření osobnosti
  Pokud se má skutečně efektivně využít nadání těchto lidí, potřebují kolem sebe podpůrný tým lidí, který se ujme jejich nápadů a myšlenek jakmile se objeví, dřív než o ně INTP ztratí zájem a začnou se věnovat něčemu jinému.

  INTP mohou působit autoritativně, ale ve skutečnosti vnímají druhé jako sobě rovné a přistupují k nim spíše neformálně
  své chápání světa organizují skrze výklad “principů” a dobře se pohybují v nejrůznějších teoretických konstruktech
  tyto principy pak dokážou druhým obdivuhodně jednoduše vysvětlit (např. psaním)
  snaží se pochopit problém ze všech možných úhlů pohledu


Čím se vyznačuje výhradně typ INTP

Logika věcí je pro ně logika a nijak nesouvisí s etikou nebo lidskými city. Pravda pro ně nemá morální rozměr. Tento rys jejich povahy může někdy vyvolávat nepřátelskou nebo obrannou odezvu a INTP si vyslouží pověst arogantních a lhostejných lidí bez emocí a ohledů.
Jejich krédem je, že skutečnou pravdu je třeba znát stůj co stůj. Jak s ní později naložíme, je už jiná otázka. Svět pro ně existuje především proto, aby byl poznán. Realita je jen trivialita, která nám poskytuje nápady a náměty. INTP jsou logici, matematici, fyzici či filosofové. Zajímá je proto každá možnost, jak myšlenky uspořádat do smysluplných struktur, které lépe popíší podstatu světa. Netřeba však od INFP očekávat, že budou tyto poznatky aplikovat do života.

 
Nejste z toho chytří? Podobné šťavnatě vylíčené popisy najdete na desítkách stránek. Píšou je totiž psychologové, přesvědčení, že čím delší, tím lepší. Jestli vás to zajímá, máme vypracovanou velmi krátkou a jednoduchou pomůcku, jak člověka poznat během pár vteřin. A zároveň i jeho touhy, potřeby.

 Zjistit více

 

Co v případě, že váš typ je stanoven chybně?

Test je založen na vašich odpovědích. Přesnější může být, jen když budete chtít vy. Dominantní vlastnost zůstává u člověka stejná celý život. Druhotnou, terciální a kvartérní vlastnost rozvíjíte v průběhu života. Vy můžete být dokonalejší než někdo s nerozvinutými schopnostmi, a tím pádem i žádanější, přesto se nezmění okruh lidí, ke kterým jste kompatibilní. A proto odpovídejte v testu ne, jací chcete být, ale podle toho, jací jste byli (v mládí) po pubertě.

Pokud byste zároveň byli chybně zařazení i do jiné skupiny, to při vstupu na setkání poznáte během minuty. Lze to zjistit snadno i podle kontrolních známek ve vyhodnocení testu. Proto si schovejte URL adresu s výsledkem testu. Nebo se můžete podívat zda vám víc nesedí sousední typy:

 

Jak se nejlépe seznámit?

Hledáte nějakou jednodušší zkratku? Vy můžete
1) navštívit večírek vaší skupiny a tam poznat optimální typy pro vás.
2) vyhledat lidi na seznamce, mají v profilu uvedenou svou skupinu.
3) anebo použít naši pomůcku a naučit se rozeznávat vhodné typy už z dálky, z facebooku, z jiné seznamky, ze skype a podobně. Jak?

 Zjistit více    Sdílet stránku  

 

Jak se seznamujete

INTP jsou nejméně společenští, takže jim prospěje naučit se společenskému vystupování a konverzaci. Mohou dlouho setrvávat ve virtuální komunikaci, protože jsou nerozhodní a do osobních setkání se nehrnou.

Co by INTP mohl dělat lépe, aby mu seznamování šlo hladčeji bez zádrhelů?

 Zjistit více

 

Přednosti a slabé stránky

Je velmi užitečné dělat to, co vám jde a dobře vydělávat, než se pachtit a pokoušet zdokonalit v něčem, co vám nejde.

Znát své slabé stránky je dobré pro zvýšení sebevědomí, abyste se v něčem neztrapnili. Vyplatí se slabé stránky zdokonalovat, abyste byli všestrannější a nepostradatelní, ale nezakládat na nich svou kariéru.

 Zjistit více

 

Jak poznáte typ osobnosti od pohledu podle gest?

Poznat lze každou z vlastností. Např. introverti mají hlubší oči a zaujímají gesta, kterými se chrání před světem. Smysloví lidé mají rozložitější postavu než intuitivní, kteří jsou vysocí a štíhlí, častěji tmavovlasí a nosící brýle.

Získejte přehlednou tabulku s názornými ilustracemi!

 Zjistit více

 

X

Vyplňte prosím svůj email,

[wysija_form id=”4″]

kam vám pošleme žádané zajímavosti o vašem typu včetně postupu, co vás dovede k vysněné známosti.

 

 

 

16.9.2015 – 21.9.2015

Concerns or questions?

See our support area where you can find questions asked by our clients and answered by the SeventhQueen team. Lorem ipsum lorem ipsum

SEE SUPPORT AREA
NEWSLETTER SIGNUP

By subscribing to our mailing list you will always be update with the latest news from us.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

Zobrazit buttony
Schovat buttony