Platba členství

změnit Úroveň členství

You have selected the Předplacený přístup na večírky 2 měs. membership level.

S tímto členstvím můžete chodit zdarma na večírky, kde se vybírá vstupné. Také máte přístup na placené články s radami. Měsíčně 120 Kč.

The price for membership is 240,00 Kč every 2 měsíce.

Chcete použít slevový kód? Pro vložení slevového kódu klikněte zde.

Please Login or Register a new account in order to continue

LOG IN SIGN UP
Obchodní podmínky Clubseznamky
Dodací podmínky
 
Infolinka +420 608 701 619
Zákaznická podpora Dotazy včetně kontaktů a tel. čísla posílejte na info@clubseznamka.cz Osmělte se nás kontaktovat přednostně telefonem.
   

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákupy na Clubseznamka.cz. Podmínky upřesňují a blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Richard Adamec, Hlavní 1150, 708 00, Ostrava – Poruba, Česká republika. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, které nejsou upravené těmito podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) jakož i zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Sdruženým produktem k nabízeným službám je informačním materiál. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou služeb přijímáte, že jakékoliv použití informací z výukových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

2. Objednávka

Kupující objednává vybrané služby/zboží vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky. Kupující je před odesláním objednávky povinen ji zkontrolovat a případně i opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, to znamená prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.dobrotaprozdravi.cz společnosti a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vznikne vyplněním a odesláním objednávky.

3. Forma a způsob platby

a) Platba platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře. b) Platba bankovním převodem znamená, že zaplatíte po dokončení objednávky na účet a zboží vám bude následně doručeno po spárování platby. Placení kartou je možné přes platební bránu Global Payments Europe a nebo přes Paypal. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte na stránkách těchto společností pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu. Tím pádem my, poskytovatel služeb nemáme přístup k číslům karet a nemůžeme provádět opakované platby.

4. Dodací podmínky

Zboží je odesíláno po uhrazení objednávky. Dodací doba činí průměrně 7-10 dní. Po obdržení platby, zboží vyšleme z našeho skladu nebo od našeho partnera iHerb.

5. Cena služeb, penále, faktury

Ceny všech služeb najdete uvedeny včetně DPH. Prodávající může měnit ceny kdykoli bez upozornění. Platí cena zaznamenaná v objednávce. Smluvní pokuta. Jestliže kupující nezaplatil kupní cenu prodávajícímu, platba neproběhla řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny služeb za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny služeb. Faktura: prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu týkající se plateb provedených podle kupní smlouvy, který slouží jako doklad o zakoupení služeb. Prodávající nyní není plátcem daně z přidané hodnoty.

6. Povinnosti uživatele

Uživatel bere na vědomí, že na základě této smlouvy není oprávněn užívat název obchodní firmy poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele mimo ta, která jsou ujednána při vzájemném partnerství na www.clubseznamka.cz/kontaktujte-nas .

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to do 14 od objednávky a do 30 dnů od vrácení zboží mu bude vrácena kupní cena.

8. Ochrana osobních údajů

Společnost Clubseznamka se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti zneužití. Osobní data i údaje neposkytujeme třetím stranám. Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Dalibor Černý jakožto správce, a následným s jejich zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a sice na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas k tomu, aby mu prodávající zasílal krátké články a rady, odkazy na sdělení umístěná na stránkách Clubseznamka v hlouběji umístěných podstránkách, jakož i informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 7. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit ustanovení bez předchozího upozornění.
15.3.2015 - 18.6.2015

Concerns or questions?

See our support area where you can find questions asked by our clients and answered by the SeventhQueen team. Lorem ipsum lorem ipsum

SEE SUPPORT AREA
NEWSLETTER SIGNUP

By subscribing to our mailing list you will always be update with the latest news from us.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

Zobrazit buttony
Schovat buttony